September 2008

Alweer de laatste contest voor de 2 meter boys van PI4GN in 2008.

De voorbereiding voor de contest stond vooral voor Timon in het teken van het afbreken van het EME systeem en deze opnieuw op te bouwen nu niet in een Versa tower maar op een kleine mast vlakboven de grond. Totaal 3 weken werk. De overige antennes gelijk aan de voorgaande contesten. In beide Versa towers zitten nu 2 maal M2 5WL yagi’s. Op de grond bouwen we vlak voor de contest nog een kleine mast op met 4* 9 el yagi en 4 klaverbladen. Alles vrij dicht bij de grond maar gezien de vlakke omgeving werkt het redelijk goed. Het is geen Eemscentrale of een vuurtoren maar prima om een contest mee te doen.

Daarnaast staan 3 van de 4 systemen al gereed en bestaat de voorbereiding naast het gebruikelijke gebak op zaterdagochtend uit het opbouwen van de twee kleine mastjes. Het 2 meter station wordt buiten de contesten voor EME gebruikt en hoeft niet opgebouwd te worden. Na jaren gesleep naar de Eemscentrale een hele verbetering.

Tijdens deze contest kwam Roger, PD1D de gebruikelijke crew die normaal bestaat uit Thomas PA1M, Peter PA4PS en Timon PA1T versterken. Roger is waarschijnlijk de jongste contester van Nederland met zijn 15 jaren. Verder zijn Jan, PA0VAJ, Nap PA1NG en Jaap PA0T aanwezig op het QTH van PA1T om te assisteren bij de opbouw van de antennes (en het eten van de taart).

Om 1600 uur werkte alles en kon het feest weer los. De condities waren niet geweldig en het nieuwe EME systeem werkte beter dan verwacht ondanks de zeer lage hoogte. Het aantal qso’s was niet best aan het einde van de contest, zeker niet vergeleken met volgnummers die we hoorden vanuit Oostelijk Duitsland. Na afloop konden we constateren dat het resultaat aardig was en dat er wederom niets stuk is gegaan. Volgend jaar hopen we in maart er weer te staan en gaan we er van uit jullie weer te kunnen werken.

Tijdens de contest merken we ook dat steeds meer mensen meekijken naar onze webcam op: http://www.pi4gn.com

73′ namens de crew van PI4GN 144 MHz

Comments are closed.