September 2010

Wanneer begin je als contester aan jezelf te twijfelen ?

Na de voor ons toch wat slecht uitgepakte score tijdens de september contest begin je te twijfelen aan bijna alles, maar in eerste instantie toch dat het aan “ de anderen “ ligt. Tijdens de wedstrijd hadden we al snel in de gaten dat het niet echt lekker liep wat betreft de aantallen te werken stations. In eerste instantie roep je dan “ bar slechte condities hier in het Noorden “. Daarmee is op dat moment dan even de kous af en voor jezelf denk je dat zal het zijn dus wij kunnen er deze keer niks aan doen. Maar gaandeweg tijdens de wedstrijd hoor je, je tegenstations volgnummers weggeven zodat je daar weer aan begint te twijfelen. Het moraal zakt dan al wat in……Wat je ook weet is dat je op dat moment maar één ding kunt doen, als operator je stinkende best doen om er toch nog wat van te maken. En dat deden de operators dan ook bij PI4GN !

PD1D

Helaas hoe we ook CQ gaven met de 5 antenne systemen die ons ter beschikking stonden, we werden gewoon niet gehoord. En dat is niet best. Gingen we over in S&P mode dan viel het ons op dat 1 x roepen voldoende was om tegenstations tussen 750 en 900 kilometer probleemloos te werken. Probleempje tijdens de afgelopen jaren is ook dat bij alle wedstrijden, behalve de september contest, we altijd op onze sloffen de 1000 punten binnenslepen op 2 meter, op een bepaald moment sluipt er dan bij ons in ieder geval een zekere voldoening in de gang van zaken en wordt er iets minder werk in de efficiëntie van het station gestoken. We staan echt niet stil bij PI4GN maar sommige zaken zijn gewoon achtergebleven ten opzichte van andere zaken waar de laatste jaren veel werk in is gestoken. Het is wel zo dat we nu met de neus op de feiten zijn gedrukt en we weten waar het werk de komende tijd in dient te worden gestoken. Niet in het aluminium, maar onder de nok van het dak.

Namens de operators / bouwers van PI4GN, tot volgend jaar.Peter PA4PS, Johan PE9DX Timon PA1T, Thomas PA1M (van links naar rechts op de foto) Roger PD1D, / Jan PA0VAJ en Nap PA1NG

Juli 2010

Julicontest 2010: Hitte, hitte, hitte

PI4GN werd op zaterdagmorgen tijdens het opbouwen van het station gegeseld door de hitte die het Noorden des lands nog steeds in zijn greep hielt. Was het op de vrijdag voorafgaande aan de contest nog 34,7 graden, zaterdag liep de thermometer nogmaals op richting dik een 30 graden. In de shack was het nog enigszins uit te houden, maar op de zolder boven de shack waar een deel van de apparatuur staat opgesteld liep de temperatuur op tot bijna 45 graden Celsius. Niet alleen het hoofd van de GNers dienden we koel te houden, maar ook het dak van de shack moest elk uur worden “gesproeid” wegens de grote hitte die er onder het dak werd geproduceerd,

In de loop van de avond koelde het gelukkig wat af en vielen er enige verkoelende druppels. Hierdoor konden we stoppen met het nathouden cq zorgen dat de temperatuur op de zolder iets lager werd door middel van een hogedrukreiniger, de zondag middag zijn we hiermee toch maar weer gestart de thermometer buiten wees inmiddels alweer 29 graden aan. Op 2 meter waren Timon, PA1T, Peter PA4PS en Johan PE9DX paraat. De eerste 2 uur van de contest kenmerkte zich door weinig aanbod, ’t ja WK voetbal op de tv is blijkbaar een grotere trekker tegenwoordig. Daarna begon het aanbod duidelijk toe te nemen, ook het aanbod vanuit OZ-SM en G was beduidend hoger dan beide voorgaande contesten. In die landen liep tegelijk de velddag met onze contest, vele /P station die niet met de locator in onze database staan, dat werd goed luisteren voor de operators, aangezien de sterkte van de signalen soms achterbleef t.o.v. de enthousiasme waarmee we werden aangeroepen. Om half twee ’s nachts zijn we gestopt, het aanbod van aanroepende stations bleef beperkt tot eentje per 15 minuten. Zondag bleken de condities op 2 mtr prima. Na 09.00 uur begon het opeens lekker te lopen en was er redelijk aanbod wat een aantal qso’s tussen de 800 en 900 kilometer opleverde.

September 2008

Alweer de laatste contest voor de 2 meter boys van PI4GN in 2008.

De voorbereiding voor de contest stond vooral voor Timon in het teken van het afbreken van het EME systeem en deze opnieuw op te bouwen nu niet in een Versa tower maar op een kleine mast vlakboven de grond. Totaal 3 weken werk. De overige antennes gelijk aan de voorgaande contesten. In beide Versa towers zitten nu 2 maal M2 5WL yagi’s. Op de grond bouwen we vlak voor de contest nog een kleine mast op met 4* 9 el yagi en 4 klaverbladen. Alles vrij dicht bij de grond maar gezien de vlakke omgeving werkt het redelijk goed. Het is geen Eemscentrale of een vuurtoren maar prima om een contest mee te doen.

Daarnaast staan 3 van de 4 systemen al gereed en bestaat de voorbereiding naast het gebruikelijke gebak op zaterdagochtend uit het opbouwen van de twee kleine mastjes. Het 2 meter station wordt buiten de contesten voor EME gebruikt en hoeft niet opgebouwd te worden. Na jaren gesleep naar de Eemscentrale een hele verbetering.

Tijdens deze contest kwam Roger, PD1D de gebruikelijke crew die normaal bestaat uit Thomas PA1M, Peter PA4PS en Timon PA1T versterken. Roger is waarschijnlijk de jongste contester van Nederland met zijn 15 jaren. Verder zijn Jan, PA0VAJ, Nap PA1NG en Jaap PA0T aanwezig op het QTH van PA1T om te assisteren bij de opbouw van de antennes (en het eten van de taart).

Om 1600 uur werkte alles en kon het feest weer los. De condities waren niet geweldig en het nieuwe EME systeem werkte beter dan verwacht ondanks de zeer lage hoogte. Het aantal qso’s was niet best aan het einde van de contest, zeker niet vergeleken met volgnummers die we hoorden vanuit Oostelijk Duitsland. Na afloop konden we constateren dat het resultaat aardig was en dat er wederom niets stuk is gegaan. Volgend jaar hopen we in maart er weer te staan en gaan we er van uit jullie weer te kunnen werken.

Tijdens de contest merken we ook dat steeds meer mensen meekijken naar onze webcam op: http://www.pi4gn.com

73′ namens de crew van PI4GN 144 MHz